ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  2. Ερευνητικά Προγράμματα & Συγγράμματα
  3. Καλύτερη Πρακτική εταιρειών παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης φαρμακείων
  4. Καλύτερη Πρακτική και καινοτομία από εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  5. Ανάπτυξη & Καινοτομία
  6. Προωθητικές ενέργειες & ενημέρωση προς το κοινό
  7. Προγράμματα επικοινωνίας & ενημέρωσης κοινού

Ειδικές κατηγορίες, χωρίς υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα είναι οι βραβεύσεις:

  1. Κοινωνικής Προσφοράς
  2. Επιστήμης

Μεγάλος χορηγός:

xorigos epikoinonias

Χορηγοί Επικοινωνίας