ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 1. Ανάπτυξη (Επενδυτική δραστηριότητα, εξωστρέφεια, απασχόληση, νέα προϊόντα, στρατηγικές συνεργασίες)
 2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 3. Επιστημονικά και Επαγγελματικά Εκπαιδευτικά προγράμματα για φαρμακοποιούς
 4. Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
 5. Προγράμματα επικοινωνίας και ενημέρωσης κοινού
 6. Ερευνητικά προγράμματα
 7. Καλύτερη Πρακτική εταιρειών παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης φαρμακείων
 8. Εμπορική Πολιτική
 9. Καλύτερη Πρακτική και καινοτομία από εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Ειδικές κατηγορίες, χωρίς υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα είναι οι βραβεύσεις:

 1. Φαρμακευτικής Αγοράς
 2. Κοινωνικής Προσφοράς
 3. Επιστήμης

Χορηγοί Επικοινωνίας