ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την αξιολόγηση και επιλογή του νικητή κάθε κατηγορίας, θα λειτουργήσει μικτό σχήμα με συνδυασμό Επιτροπής αξιολόγησης και ψηφοφορίας φαρμακοποιών (με κωδικό ΙΔΕΕΑΦ) μέσω internet, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από προσωπικότητες της φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακοποιούς, στελέχη marketing και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μεγάλος χορηγός:

xorigos epikoinonias

Χορηγοί Επικοινωνίας