Μεγάλος χορηγός:


xorigos epikoinonias

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς απευθύνονται σε επιχειρήσεις, φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στη φαρμακευτική αγορά και έχουν διακριθεί για τη δράση, τις ενέργειες, την παρουσίαση καινοτομιών ή βέλτιστων πρακτικών, προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.

Ενδεικτικά, μπορούν να συμμετέχουν:

  • Εταιρείες με προϊόντα φαρμακείου (φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, OTCs κλπ).
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς τα φαρμακεία, όπως εταιρείες μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικών εφαρμογών, κατασκευαστικές, συμβούλων, επικοινωνίας,
  • Ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φορείς ή ομάδες
  • Φαρμακοποιοί και φαρμακεία

Μεγάλος χορηγός:

xorigos epikoinonias

Χορηγοί Επικοινωνίας